סיפורי השבוע

יום אחד רעה דוד את הצאן במדבר ופתאום ראה הר...
מעשה בפרה עקשנית שלא הסכימה בשום אופן לעבוד בשבת
מעשה ברבי שמעון בן אלעזר שפגש אדם מכוער
איך נקראה כל חיה בשמה, ולמה נקרא האדם - אדם?
1
2
3
4
5
Subscribe to Front page feed